Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności w serwisie internetowym www.smart11.pl

  1. Bacca chroni prywatność osób odwiedzających serwis internetowy www.smart11.pl zgodnie z wymaganymi przez polskie prawo środkami bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.), w tym także w celach marketingowych.
  2. Użytkownicy Serwisu podają swoje dane osobowe dobrowolnie i udostępniają w Serwisie wyłącznie te dane, które posłużą Bacca do świadczenia usług Serwisu. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przechowywane przez Bacca dłużej niż to konieczne w celu świadczenia poszczególnych usług Serwisu bądź dłużej niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów.
  3. Dane na temat Użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk. Statystyki te pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników (patrz też Polityka Cookies).
  4. Bacca wykorzystuje logi systemowe, takie jak adres IP z jakiego nastąpiło wejście na daną podstronę, jej adres oraz czas połączenia. Logi nie służą identyfikacji Użytkowników Serwisu. Dzięki informacjom uzyskanym dzięki logom Bacca może dopasować zawartość stron Serwisu do zainteresowań Użytkowników. Te informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika.
  5. Dane wpisywane przez Użytkowników w formularzach online dostępnych na stronach Serwisu chronione są poprzez szyfrowanie za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bacca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione przez niego komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe.
  6. Dane Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw Użytkowników.
  7. Bacca zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej prośby za pomocą formularza on-line w sekcji Kontakt dostępnej w Serwisie lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Bacca sp. z o.o., Al. KEN 93, 02-777 Warszawa, z dopiskiem „serwis internetowy smart11”.
  8. Bacca nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach Serwisu. Bacca zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi na stronach, do których linki znajdują się na stronach Serwisu.
  9. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na stronie internetowej www.smart11.pl, bądź korzystania z usług Bacca, prosimy przesyłać na adres mailowy: kontakt@smart11.pl.
  10. Bacca zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na stronach Serwisu.